Bireysel Psikoterapi

Duygusal çatışma ve duygusal gerilimden kaynaklanan kaygı, ruhsal çökkünlük stres gibi ruhsal sıkıntıları azaltarak kişiyi kaygı ve gerginlikten kurtarma, ruhsal uyum yeteneğini arttırma, sosyal ilişkileri olgunlaştırma yeteneği kazandıran tüm teknik yöntem ve uygulamalar psikoterapi olarak adlandırılır.
Psikoterapi ruhsal yapı savunma mekanizmaları gibi psikolojinin temelleri eğitim olarak verilmesine karşın sadece eğitim psikoterapi olarak kabul edilemez. Örneğin aşırı alkol tüketimine bağlı siroz gelişimi saptanan bir hastaya alkolün sirozdaki rolü, etkileri ve zararları anlatıldığında hasta alkolü bırakabilir. Bu eğitimin rolüdür. Kişi zararlarını bile bile bırakmak istemesine karşın alkolü bırakamıyorsa psikoterapi devreye girer. Kişinin alkolü bırakmasını engelleyen içgörü eksikliği irade yetersizliği gibi ruhsal yapıda bozukluk yaratan aksaklıkların saptanması ve bunların düzeltilerek alkolün bırakılmasını sağlamak psikoterapinin görevidir.

Terapist ve danışanın birebir etkileşime girdiği terapi uygulamaları genel anlamda bireysel psikoterapiler olarak adlandırılır.
Randevu Al